Illustration

Wetgeving rond registratieplicht horeca

De wetgeving omtrent de covid-19 regelgeving voor de horeca en andere sectoren is al enkele keren veranderd in de laatste maanden. Het ministerieel besluit, gepubliceerd in het staatsblad op 28/07/2020 zegt hierover het volgende:

In de inrichtingen die behoren tot de horecasector gelden bij het ontvangen van klanten minstens de volgende specifieke modaliteiten :° [...] de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnenbeperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Belgisch staatsblad, 28/07/2020

Nergens specifieert dit besluit dat dit geregistreerd moet worden via een papieren formulier zoals het voorbeeldformulier. Blablaspot biedt een eenvoudig, contactloos en digitaal alternatief dat voldoet aan de wetgeving zoals hierboven gespecifieerd.

Illustration

Wetgeving rond registratieplicht evenementen, sportclubs en andere sectoren

In hetzelfde ministerieel besluit wordt ook verwezen naar andere sectoren die aan gelijkaardige verplichtingen voldoen. Hieronder vallen:● Wellnesscentra● Gemeenschappelijke sportlessen● Zwembaden● Casino's en speelautomatenhallen● Feest- en receptiezalen
Ook zij moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:● Registratie van één bezoeker of deelnemer per huishouden● Registratie van een telefoonnummer of e-mailadres● Gegevens moeten worden bewaard gedurende 14 dagen● Gegevens moeten worden verwijderd na 14 dagen● Bezoekers of deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven

Nergens specifieert dit besluit dat dit geregistreerd moet worden via een papieren formulier zoals het voorbeeldformulier. Blablaspot biedt een eenvoudig, contactloos en digitaal alternatief dat voldoet aan de wetgeving zoals hierboven gespecifieerd.