Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT Blablaspot kan persoonsgegevens over u of uw klantenverwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten va n , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Blablaspot verstrekt.  
Blablaspot kan de volgende persoonsgegevens verwerken van de horecazaak of het evenement: - Uw voor- en achternaam - Uw e-mailadres - Uw IP-adres - naam van uw zaak of evenement - adres van uw zaak - telefoonnummer
Blablaspot kan de volgende persoonsgegevens verwerken van uw klanten bij gebruik van de Blablaspot diensten: - naam - telefoonnummer - email - datum van aanwezigheid in de horecazaak of evenement
Bij gebruik van de diensten van Blablaspot kunnen de volgenden persoonsgegevens van uw klanten verwerkt worden: - 
WAAROM BLABLASPOT GEGEVENS NODIG HEEFTBlablaspot verwerkt uw persoonsgegevens om via email contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het aanbieden van een oplossing voor het eenvoudig registreren van klanten in uw horecazaak of bij uw evenement. 
HOE LANG GEGEVENS BEWAART Blablaspot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Van uw klanten bewaart Blablaspot de gegevens niet langer dan 14 dagen.
DELEN MET ANDEREN Blablaspot verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Blablaspot gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 
GOOGLE ANALYTICS Blablaspot maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Blablaspot heeft hier geen invloed op. Blablaspot heeft Google geen toestemming gegeven om verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar .eb.topsalbalb%40ofni Blablaspot zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Blablaspot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via .eb.topsalbalb%40ofni  
Blablaspot is een website van Uncapped GCV en is als volgt te bereiken: Postadres: Solvynsstraat 60, 2018 Antwerpen, België. Vestigingsadres: zelfde als postadres. BTW nummer: BE 0630 871 766 E-mailadres: eb.deppacnu%40ofni