Company image

Wij nemen je privacy ernstig!

Zowel voor horecazaken & evenementorganisatoren als hun bezoekers!

Privacy bij BlaBlaSpot

Bij BlaBlaSpot beschermen we zowel de gegevens van jou als jouw klanten..

Bij BlaBlaSpot doen we er alles aan om je privacy te beschermen.
Als Horeca-zaak bewaren we enkel je contact gegevens om onze BlaBlaSpot service aan jou te kunnen aanbieden. Dit betekent concreet communicatie naar jou met betrekking tot Blablaspot evolutie alsook in het kader van de contact tracing. Jouw contact gegevens worden in geen geval verwerkt voor andere doeleinden.
Als klant bij een Horeca zaak gaan we nog een stapje verder! We verwerken je gegevens, direct in opdracht van de overheid, en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op grond van artikel 6, c (“noodzakelijke verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

BlaBlaSpot's privacy features

Geniet van de bescherming die BlaBlaSpot jou te bieden heeft.

 • Volledig anoniem

  ● Als klant kiest je zelf wat je registreert. Op z'n minst een manier om u te contacteren (gsm en/of email)● De Horeca-uitbater komt niet in aanraking met data van diens klanten

 • Validatie van de bezoekers

  ● Door een bevestigingsmail te sturen zijn we zeker dat de klant ook de eigenaar is van het email adres.● * In de toekomst ook via SMS

 • Encryptie via public-private sleutels

  ● Data van klanten wordt geencrypteerd en opgeslagen met een publieke sleutel. De applicatie kan zelf geen data decrypteren wegens gebrek aan de private sleutel.● Daarnaast wordt alleen een hash bijgehouden van het email en/of telefoonnummer om zo extra functionaliteiten te ondersteunen.

 • Je eigen data opvragen

  ● Via BlaBlaSpot kan je altijd de bewaarde data opvragen. Er wordt een email gestuurd naar het opgegeven e-mailadres. Het opzoeken van de bezochte plaatsen gebeurt op basis van de opgeslagen hashes. Er worden geen persoonsgegevens in tekst bijgehouden.